İcra ve İflas Hukuku

Büromuz avukatları gerek ilamların yerine getirilmesi gerekse de doğrudan takip yolunun tercih edilmesi hallerinde cebri icra prosedürlerinin yürütülmesi ve takip sürecinin yönetilmesi konularında tecrübe sahibi olup özellikle varlık yönetim, alacak sigortası, bankacılık, perakende ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların icra takibi işlerini gerçekleştirmektedir.
 
Sağladığımız Hizmetler;
  • İlamlı ve ilamsız icra takibi,
  • İpoteğin ve rehnin paraya çevrilmesi,
  • İhtiyati haciz başvuruları,
  • İcra yoluyla satış işlemleri,
  • Alacağa mahsuben satın alma işlemleri
İflas, konkordato ve iflasın ertelenmesi prosedürleri

ÖZTÜRK-ATLIHAN-YALÇIN-GÜVEN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ